Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Bolt from the blue
If something happens unexpectedly and suddenly, it is a bolt from the blue.
Mô tả một sự kiện xảy ra một cách bất ngờ hay chớp nhoáng
Mark came to visit Mea one day and just like the bolt from the blue, proposed to her
Mark đến thăm Mea một ngày kia rồi thình lình ngỏ lời cầu hôn cô ta
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,178,230

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020