Từ điển Dịch thuật

* Từ điển miễn phí dành cho người nghiên cứu về tôn giáo.

* Kho từ vựng phong phú với gần 14.000 từ, thuật ngữ liên quan đến tôn giáo, đặc biệt là Công giáo.

* Hệ thống gợi ý từ thông minh giúp tra cứu từ nhanh chóng.

* Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua địa chỉ Email bên dưới, hoặc qua chức năng Báo sai từ.

Từ vựng hằng ngày

liminal

Mức ngưỡng (chỉ ở mức độ bắt đầu nhận ra hoặc đo lường đưọc)
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 411158

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 18/10/2018