Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Attempt

Thử, cố gắng, nỗ lực, toan tính, mưu toan, mưu đồ
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 824,852

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020