Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

dying

Hấp hối, chết dần
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 794,343

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020