Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Grace of the head

Ơn lãnh đạo, ơn nguyên đạo, ơn thủ sự [chỉ thủ lãnh của Giáo hội, Chúa Kitô nhờ sự kết hợp của hai bản tính một ngôi vị mà có sự sung mãn vô bờ thông ban cho thân thể mầu nhiệm là Giáo hội, làm Giáo hội trở nên thánh]. 
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 910,995

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020