Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

enfranchise

Giải phóng, ban quyền (bầu cử)
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 1,054,148

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020