Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Alexians

Dòng A-lê-xù. Một dòng tu nam, được thành lập ở thế kỷ mười bốn tại Brabant và được lập lại năm 1854. Việc tông đồ của họ là chăm sóc người bệnh, điều khiển các bệnh viện và các viện dành cho người già và người nghèo, cũng như quản trị các nghĩa trang. Cũng có các nữ tu A-lê-xù với cùng một công tác tông đồ. Thánh bổn mạng của dòng là Thánh A-lê-xù thành Edessa (chết năm 430).
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 475,655

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020