Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

cognizance

Hiểu biết, nhận thức, thẩm quyền
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 664,830

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020