Từ điển Dịch thuật Gallery

* Từ điển miễn phí dành cho người nghiên cứu về tôn giáo.

* Kho từ vựng phong phú với gần 15.000 từ, thuật ngữ liên quan đến tôn giáo, đặc biệt là Công giáo.

* Hệ thống gợi ý từ thông minh giúp tra cứu từ nhanh chóng.

Từ vựng hằng ngày

elective affinity

mối liên kết sâu sắc
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 187849

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 24/10/2018