Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Fides quaerens intellectum (L)

(faith searching for understanding) Đức tin tìm lý trí phụ giúp.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 434,260

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020