Từ điển Dịch thuật

* Từ điển miễn phí dành cho người nghiên cứu về tôn giáo.

* Kho từ vựng phong phú với gần 14.000 từ, thuật ngữ liên quan đến tôn giáo, đặc biệt là Công giáo.

* Hệ thống gợi ý từ thông minh giúp tra cứu từ nhanh chóng.

* Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua địa chỉ Email bên dưới, hoặc qua chức năng Báo sai từ.

Từ vựng hằng ngày

forbidden fruit

quả (trái) cấm
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 321641

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 18/10/2018