Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

defection

Đào ngũ, bỏ dòng, bỏ đạo, bội giáo
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 411160

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 18/10/2018