Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

in albis

(Chúa nhật) Áo trắng (tiếp sau lễ Phục sinh)
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 210712

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 18/10/2018