Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

affectivity

Cảm tính, tình cảm
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 321644

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 18/10/2018