Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

man of decision

người kiên quyết
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 296736

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 18/10/2018