Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

exception

Ngoại trừ, cáo tị, khước biện
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 263276

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 18/10/2018