Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Dancing on someone's grave

If you will dance on someone's grave, you will outlive or outlast them and will celebrate their demise.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 727,867

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020