Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Drop a bombshell

If someone drops a bombshell, they announce something that changes a situation drastically and unexpectedly.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 875,836

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020