Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

hortatory

Khích lệ, cổ vũ
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 608,988

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020