Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

abecedarian

Phái mù chữ [tín đồ theo phái N. Stroch (người Đức) thế kỷ thứ 16, họ cho rằng trí thức ngăn cản ơn cứu chuộc, vì thế cả mẫu tự cũng không cần học].
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 794,353

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020