Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Images, Veiling Of

Che ảnh tượng. Là một tập tục trong nhiều lễ điển của Giáo hội Công giáo, khi che đậy mọi tượng thánh giá, tranh và tượng bằng vải màu tím, từ hai Chủ nhật trước lễ Phục Sinh cho đến phụng vụ ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Trong lễ điển Roma tập tục này không còn nữa, mặc dầu trong phụng vụ ngày thứ Sáu Tuần thánh có sự mở màn che Thánh giá, trước khi chủ sự và tín hữu tôn thờ thánh giá.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 540,889

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020