Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

extra territoriality

đặc quyền ngoại giao
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 664,831

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020