Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Cast iron stomach

A person with a cast iron stomach can eat or drink anything without any ill effects.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 985,404

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020