Từ điển Dịch thuật

* Từ điển miễn phí dành cho người nghiên cứu về tôn giáo.

* Kho từ vựng phong phú với gần 14.000 từ, thuật ngữ liên quan đến tôn giáo, đặc biệt là Công giáo.

* Hệ thống gợi ý từ thông minh giúp tra cứu từ nhanh chóng.

* Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua địa chỉ Email bên dưới, hoặc qua chức năng Báo sai từ.

Từ vựng hằng ngày

Catholic Church

1. Giáo hội Thiên Chúa, Thiên Chúa Giáo [danh xưng thành viên Giáo hội do pháp định]. 2. Catholic church: Giáo đường, thánh đường Thiên Chúa Giáo, nhà thờ.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 236007

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 18/10/2018