Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

deprecatio

Sự khẩn cầu, lời khẩn thiết nguyện cầu.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 985,416

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020