Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Heavy-handed

If someone is heavy-handed, they are insensitive and use excessive force or authority when dealing with a problem.
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 875,829

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020