Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

crosier

Gậy Giám Mục
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 1,054,162

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020