Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Fission

Phân rã hạt nhân, phân hạch
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 572,274

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020