Từ điển Dịch thuật Thư viện
Từ vựng hằng ngày
Fides ecclesiastica (L)
(ecclesiastical faith) Niềm tin của Giáo hội [tín lý do Giáo hội lấy quyền uy và giáo huấn bất khả ngộ mà định đoán như về Đức Mẹ lên trời].
Thông tin trang

Created by Nguyễn Hoàng Bảo

Contact me: baoitsv@gmail.com

Visited: 1,464,969

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020