Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

immature

Non nớt, ấu trĩ
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 911,001

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020