Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Ethnic

Thuộc : dân tộc, chủng tộc, bộ lạc; không kitô giáo (xưa)
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 824,856

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020