Từ điển Dịch thuật
Từ vựng hằng ngày

Human rights

Nhân quyền [những quyền căn bản của con người].
Thông tin trang
Thiết kế bởi: Đỗ Minh Hoài
Số lượt truy cập: 794,348

Dữ liệu cập nhật lần cuối vào 16/02/2020